Mind Forum – 
Känslostyrda utomhustavlor

För att lyfta Minds nya forum, där medlemmar med psykisk ohälsa kan få stöd i vardagen, har vi tagit fram en kampanj bestående av fem utomhustavlor som är kopplade till diskussionstrådar på forumet – hopplöshet, skam, depression, ensamhet och ångest. 

Varje gång någon skriver i respektive tråd tappar tavlorna sin lyskraft för att representera hur de negativa känslorna avtar om vi talar om dem.