Moderna Museet – Världens
mest värdefulla annons?

Inför den stora sommarutställningen Grapefruit av och med Yoko Ono, satte vi in en annons på sidan 3 i Kulturdelen av Dagens Nyheter. Annonsen hade skapats av Yoko Ono själv – i linje med hur hon skrivit alla sina alster i utställningen – och fick titeln AD PIECE.

Någon timme innan DN distribuerades, signerade dessutom Yoko Ono fem av annonserna/verken rakt in i tidningen, vilket innebar att en handfull av DN:s prenumeranter fick en väldigt trevlig överraskning till morgonkaffet, nämligen ett signerat exemplar av Yoko Onos senaste verk – AD PIECE.