#SthlmOp på TBWA

De här veckorna har vi fem unga praktikanter på TBWA från projektet som förut hette Stockholm Open, men som nu heter #SthlmOp. Projektet syftar till att öppna upp kommunikationsbranschen för unga människor och ge dem inblick i hur det är att jobba med reklam och marknadsföring. 

Vårt unga team ska jobba med hur man kan skapa fler möten över generationsgränserna i Stockholm. Läs mer om projektet här och här!

TBWA Stockholm