Stockholm Exergi –
Med gemensam kraft

Fjärrvärmen är en produkt av Stockholmare, för Stockholmare. Därför tog vi fram konceptet Med gemensam kraft, och på det har vi nu gjort både film och finfina utomhusenheter. Allt för att spegla, och hylla, den vardag som Stockholm Exergi hämtar sin kraft ifrån.

Surfandet, 40 sek

Duschen, 30 sek