Stockholm Exergi – Ostarna

Vilket konstigt namn kanske du tänker? Ja jo, men om vi säger Fortum Värme så kanske det känns enklare? Det är det gamla namnet. Stockholm Exergi sysslar bland annat med fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster. I Stockholm. Vi hjälper dem med all kommunikation och det varumärkesbygge som nu påbörjats, eftersom de inte längre heter Fortum Värme.